Rechtsgebieden
www.sohansingh.nl
Personen- en Familierecht
Onder het personen- en familierecht vallen tal van onderwerpen, zoals het naamrecht, omgang met minderjarigen, ondercuratelestelling van bijvoorbeeld een familielid, echtscheiding, verdeling van goederen uit de huwelijksgoederengemeenschap, alimentatie voor de vrouw/man of kinderen; omgangsregeling kinderen; verblijfsrecht van kinderen etc.

Echtscheiding
Echtscheiding komt vandaag de dag erg veel voor. Aan zo'n scheiding zijn meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie zou denken. Een echtscheiding betekent veelal, dat goederen van de huwelijksgoederengemeenschap moeten worden verdeeld en dat de partners regelingen dienen te treffen met betrekking tot de kinderen en het onderhoud. Ouders die kinderen hebben, dienen terzake van de opvoeding van deze kinderen een ouderschapsplan te maken. Ook hierin kan ik u van dienst zijn.

Gezamenlijk verzoek
Gelukkig hoeft een (echt)scheiding niet direct slaande ruzie te betekenen. Heel veel stellen blijven on-speaking-terms met elkaar en zijn in staat om in harmonie gezamenlijk de scheiding te regelen. In die gevallen is het onze taak om de procedure te bewaken en te begeleiden. We zorgen er voor dat de ene partij niet ten opzichte van de andere partij wordt bevoordeeld. We wijzen op consequenties van afspraken. De gezamenlijke afspraken worden door ons vastgelegd in een convenant en wij vragen de bekrachtiging aan de rechter. Vervolgens ontbindt de rechter het huwelijk c.q. de samenleving. Als tijdens de besprekingen tóch mocht blijken dat de emoties te hoog oplopen en dat het vertrouwen in elkaar niet voldoende aanwezig is, zijn wij verplicht om ons terug te trekken en om elke partij te adviseren verder te gaan met ieder een eigen (andere) advocaat.

Eenzijdig verzoek
Als partijen niet met elkaar kunnen praten, of bang zijn dat een gemeenschappelijk verzoek halverwege zal stranden, treden wij op voor slechts één partner. De andere partner gaat dan naar een advocaat van een ander kantoor. Bij een eenzijdig verzoek hoeft er nog steeds geen sprake te zijn van een regelrechte strijd. Met ieder een eigen advocaat voelen partijen zich vaak prettiger en zekerder. Ook bij een eenzijdig verzoek kunnen partijen er samen uitkomen en de gemaakte afspraken door de rechter laten bekrachtigen. Komen partijen er niet helemaal, of helemaal niet uit, dan beslist de rechter. Vervolgens ontbindt de rechter het huwelijk c.q. de samenleving.


Arbeidsrecht
Wij adviseren werkgevers en werknemers - of staan hen in juridische procedures bij - in alle zaken die binnen een dienstverband tussen een werknemer en een werkgever kunnen spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, geschillen over concurrentie- of relatiebedingen en het opstellen of beoordelen van arbeidscontracten of arbeidsvoorwaarden.

Letselschade / onrechtmatige daad / slachtofferbijstand
Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval in het verkeer of op het werk, dan wel anderszins, dan kunnen wij u bijstaan met rechtsbijstand voor de door u geleden materiële en immateriële schade. Als de verzekeraar van de wederpartij de aansprakelijkheid erkent, dan kunnen wij u kosteloos bijstaan als benadeelde partij/slachtoffer ter zake van uw claim en indien nodig, in een rechtsprocedure.Vreemdelingenrecht

Voortgezet verblijf:

Uw verblijfsvergunning vervalt binnenkort. Als u langer in Nederland wilt blijven, vraagt u schriftelijk verlenging aan bij de IND. Daar wordt gecontroleerd of u (nog steeds) aan alle voorwaarden voldoet. Ook moet u bewijzen dat u (inmiddels) voldoende tegen ziektekosten verzekerd bent en of u voldoende inkomen heeft om uw partner te onderhouden in de levensvoorzieningen

Bezwaar en beroepsprocedure
Indien de IND een aanvraag heeft afgewezen kunt u bezwaar maken tegen de officiële beslissing (= beschikking) van de IND. Hoe dat moet, staat in de brief. Soms kan de IND niet op tijd beslissen. Ook daartegen kan bezwaar gemaakt worden. Let op!
Een positief of negatief advies als antwoord op de adviesaanvraag MVV is geen beschikking. Hiertegen kan dus geen bezwaar gemaakt worden.
Dit advocatenkantoor is niet aangemeld bij het vreemdelingenpiket. Indien u terzake toch een advocaat wenst, kunnen wij u altijd doorverwijzen naar een andere advocaat.

Procedure aanvraag verblijfsvergunning bij huwelijk en relatie

Gezinshereniging
U wilt weer gaan wonen bij uw echtgenoot of partner in Nederland. U heeft in het buitenland ook reeds lang samengewoond met uw partner.

Gezinsvorming
U wilt voor het eerst gaan wonen bij uw echtgenoot of partner in Nederland. Toen u samen een relatie kreeg of in het huwelijk trad, woonde uw echtgenoot of partner al in Nederland. U woonde toen in het buitenland.
Indien u denkt dat uw juridisch probleem niet onder één van deze kopjes valt neem dan gerust contact met mij op tijdens het telefonisch spreekuur, van maandag t/m donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur op het nummer 020-6911615. Misschien dat ik u de goede kant op kan helpen.