Kosten
www.sohansingh.nl
Voordelig en betaalbaar
Echte deskundigheid hoeft niet duur te zijn.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op om uw vraag of geschil voor te leggen.

Is rechtsbijstand gewenst, dan kijken we eerst of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Is dat het geval, dan wordt, afhankelijk van uw belastbaar inkomen per maand een eigen bijdrage opgelegd.

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan kunnen wij u bijstaan tegen ons voordelige uurtarief.Inkomensgrenzen en eigen bijdrage (www.rvr.org)
In de wet op de Rechtsbijstand zijn de inkomensgrenzen, het vrijgestelde vermogen, en de eigen bijdragen voor gesubsidieerde rechtshulp vastgesteld. Als uw inkomen of vermogen hoger ligt dan de maximale bedragen in de tabel, komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De waarde van de eigen woning blijft bij de vermogensbeoordeling buiten beschouwing. Wel kan bijvoorbeeld het al gespaarde tegoed bij een spaarhypotheek als vermogen worden beschouwd.Betaalde rechtshulp
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan helpt Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh u toch graag verder. Voor het eerste intakegesprek van maximaal 30 minuten brengen we geen kosten in rekening.
Omdat wij 'juridische hulp' voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk willen laten zijn, hanteren wij na het eerste gesprek een uurtarief € 200,- (ex 5 % kantoorkosten en 21% BTW) per uur, welke gematigd kan worden, afhankelijk van uw situatie. Wij schatten van tevoren zo goed mogelijk in hoeveel tijd met uw zaak gemoeid zal zijn. Tenzij u hierover met ons andere afspraken maakt, sturen wij u minimaal 1x per maand een rekening over de tot dan gewerkte uren en verschuldigde kosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. U wordt niet plotseling geconfronteerd met een forse eindafrekening. Voorziet de advocaat dat de zaak meer tijd in beslag gaat nemen dan hij in eerste instantie had verwacht, dan zal hij u hiervan op de hoogte brengen.


KORT SAMENGEVAT:
  • eerst (telefonisch) bepalen of een afspraak nodig is.
U komt WEL in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.
  • u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
U komt NIET in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.
  • een eerste gesprek kosteloos.
    verdergaande rechtsbijstand tegen een af te spreken uurtarief.
    (exclusief BTW en kantoorkosten).
    Procedures kunnen altijd extra kosten met zich meebrengen, zoals deurwaarders- en griffiekosten.
NB 1. Uw persoonlijke gegevens worden ons verwerkt in een geautomatiseerd systeem. Deze gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. U hebt recht altijd op inzage.
NB 2. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.