Disclaimer
www.sohansingh.nl
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van globale informatie. Derhalve wordt niet gegarandeerd dat deze informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh. Deze links zijn uitsluitend opgenomen met als doel u nader te informeren over bepaalde onderwerpen. Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.