Afspraken
www.sohansingh.nl
Vaste afspraken met u als cliënt:
Om onze doelstelling te bereiken, hanteert ons kantoor een aantal vaste afspraken in contacten met u als cliënt, afspraken die zijn vastgesteld om de communicatie tussen ons en u als cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Schriftelijke contacten:
  • U krijgt zo spoedig mogelijk kopieën van ieder van belang zijnd schriftelijk stuk dat verzonden is aan derden of dat van derden ontvangen is.
  • U wordt immer tijdig ( zo mogelijk ) schriftelijk op de hoogte gesteld van zittingen, vonnissen of overige belangwekkende ontwikkelingen in uw zaak.
  • Afspraken over de aanpak van de zaak, afwijkende tarieven of andere belangwekkende zaken worden u schriftelijk bevestigd, voor zover deze niet duidelijk zijn uit dit schrijven.
Informatieverstrekking:
  • Alhoewel er altijd gestreefd wordt naar duidelijkheid, kan het zijn dat u nog vragen heeft die u aan uw advocaat wilt voorleggen. Schroomt u niet dat te doen. Uw advocaat is er om uw vragen te beantwoorden. Er zijn echter ook veel vragen die al door de secretaresse van uw advocaat kunnen worden beantwoord. Zij kan u ook te woord staan.
  • Mocht er desondanks reden voor u zijn om niet geheel tevreden te zijn over de diensten van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh, dan horen wij graag uw opmerkingen en suggesties. Uw mening is van belang aangezien de cliënt centraal staat bij ons kantoor.
  • Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen bij ons kantoor. Vraag eerst de klachtenregeling op.
Telefonische contacten:
  • U kunt telefonisch contact opnemen met de advocaat van maandag t/m donderdag van 14.00 tot 15.00. Indien u buiten deze spreekuren naar ons kantoor belt, zult u te woord worden gestaan door een van onze medewerkers; zij zullen in de meeste gevallen uw vraag kunnen beantwoorden. Indien dit niet het geval is, zal intern overleg plaatsvinden zodat u vraag alsnog beantwoord wordt.
  • Aangezien belangrijke ontwikkelingen in uw zaak schriftelijk doorgegeven worden, hoeft u niet ons niet steeds op te bellen om informatie te vragen: als u niets hoort, dan kunt u ervan uitgaan dat er geen ontwikkelingen zijn geweest en heeft het geen zin te bellen.
Openingstijden:
  • Telefonisch is ons kantoor bereikbaar gedurende werkdagen van maandag t/m donderdag van 09.30 uur tot 17.00. Het kantoor is van 13.00 uur tot 14.00 uur niet bereikbaar in verband met de lunchpauze.
  • U kunt slechts na voorafgaande telefonische afspraak spreken met de advocaat . Zonder afspraak kan de advocaat u helaas niet te woord staan. U kunt vanzelfsprekend altijd tijdens kantooruren even langskomen om bescheiden af te geven of om betalingen te doen.

Mocht er desondanks reden voor u zijn om niet geheel tevreden te zijn over de diensten van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh, dan horen wij graag uw opmerkingen of suggesties. Mail dit door naar info.secretariaat@sohansingh.nl

Uw mening is van belang aangezien de cliënt centraal staat bij ons kantoor.